Babama gutlag

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Babama gutlag

Şatlyk bilen başlansyn her säher
Sizden uzaklarda gezsin gahar
Uzak bolsun ýaşyňyz ylaýym
Gorap saklasyn sizi Hudaýym

Mübärek bolsun doglan günüňiz
Gülip dursun hemişe ýüzüňiz
Her bir pursadyňyz bagtly geçsin
Bagt size mydama nurun seçsin

Işiňiz bolsun amatly tamam
Gutlaýan doglan günüňiz bilen
Gutlasyn sizi şu günde Mamam
Älemdäki oňat sowgat bilen
🔮Düzen:
Ýegenbaýew Saparmyrat

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » SYegenbayew » SÝEGENBAÝEW eserleri » Babama gutlag