Adyňy aýdaý

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Adyňy aýdaý

Bardyr ýakym gözleriňde ýokdur jady
Ýakymly gözel periň nämäkä ady
Köp gynamany aşyk Sapamyrady
Owadanlygyňa taý adyňy aýdaý

Daşlaşmagyn menden gel bolaly tanyş
Belki kim bilýär bolarys biz ýürekdeş
Ýürek göwrümi bolsada ýarty garyş
Ýekeje seni sygdyrdy adyň aýdaý

Köp Gyzy gördüm sen ýalysy duşmady
O gyzlaň birini hem ýürek söýmedi
Senden başgasynda söýgüni duýmady
Ýürekden söýdüm perizat adyň aýdaý

Ýegenbaýew Saparmyrat

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » SYegenbayew » SÝEGENBAÝEW eserleri » Adyňy aýdaý