Öz boluşymyz

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Öz bolşumyza

Sözlerim owadanlap şustr boldyk
Sähel ýalňyşsa üstden güldik
Ejiz görsek gorkuzyp ondan aldyk
Emma bizden güýçlä bolsa laldyk

Meşhur bolmak hemmäň hyýaly
Göýä şeýtseň üýtgäýjek ýaly
Näçe ylgasaňam derleseňem
Öz döreýşiňden artyk däl ýaly

Menem özüm özüm bolşum
Derdip köp bolsa, bar gülşim
Ökde görkezýändir goşgy düzüşim
Ýöne meňem öz düzülişim

Ýegenbaýew Saparmyrat

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » SYegenbayew » SÝEGENBAÝEW eserleri » Öz boluşymyz