Kemçilik barada

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Bir ildeşmiziň kommentariýasyna jogap

Tankyt hem süýji hem ajy
Başda berer ol saňa ynjy
Emma özüňe ideg etseň
AHYRYNDA BOLAR GÜÝJI

Dogry aýtýaňyz sag bol pikiriziňiz üçin meň pikirimçe her bir adam öz kalbyny aýan etmäge örän gorkup ýaşaýar sebäpli adamyň asyl kalby daşky sypatyna hijem meňzemeýär we köp aldanyp özüne her dürli gorag ýollaryny ulanýar. Menem öz kalbymy besledim dogry hiç kim ideal däl ideal bolmaýaram hak ideal diňe Hudaý ýöne biz öz kemçliliklerimizi başgalaryn kömegi bilen ideallyga tarap tekjeme tekje ýetirip bilýäs! Ahryky ideallygam bu ölüm bolýa.
Ýene bir akyldaryň sözi ýadyma düşdi
eser ýazýamyň kemçilik hemişe bardyrdyr. Sebäp, kemçilikden dolulyk emele gelendir

SÝEGENBAÝEW

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » SYegenbayew » SÝEGENBAÝEW eserleri » Kemçilik barada