manyly sozler

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Manyly sõzler
1.Telefonuñ sesi açygam bolsa belki yazandyr men eşiden däldirin diyip täzeden telefony açyp gõrer yaly derejede Sõýmäñ hiç kimi...🙅
2.Owadan adamlaryn hemmesi bir gun garrar. Emma govy adamlar garrasalar hem elmidama owadan bolarlar😏
3.Ejem elmidama diýerdi:👇
Yuregini emele getirmek 9 aýymy aldy we ony hiç kimiñ 15 minutda dargatmasyna gozun ýumma...
4.Bolan işe razy bol we SABR ET...
Sebabi has govusyny sen dal, ALLA bilýändir...🙏
5.Durmuşda õzüñe kõprak, basgalara azrak ynan...👍
6.Her kimiñ bir aýdymy bardyr,diñlañde birini ýatladýan...🎧
7.Hiç wagtda õzüňe õlümi dileme. Iň bagtly günüñde eşider ÝARADAN.☝
8.Puly tapan hem ADAM...
Puluñ guly bolan hem ADAM...💸
9.Iki adamy hic unutma:
Kyn günüñde kõmek edeni
Kyn günüñde taşlap gideni...😔
10.Düşünmeýänler ucin diliñi....Wepasyzlar üçin ÝÜREGIÑI gynama...💔

0

2

:cool:

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » SYegenbayew » Islendik temadan » manyly sozler