Degişmejik

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Adamsy gaty kop ichyan eken gije zordan oye
geler eken kate gelmeyan wagtlaram bolupdyr.
Muna chozgut tapyp bilman yoren ayaly
kellesine yyldyz pikir gelya ... Adamsyna 80
manatlyk hoz dowulyan (nokia 1202) telefon
alyp beryar. Ayaly indi gijeleri oye gelman wagty jan edip gygyryp getirip bashlayar... Bir
gunem dostlary bilen ichip otyran wagty ayaly
jan edyar doslaryny birem al getir trubkany
mana ber indi jan etmez yaly edeyin diyip
trubkany alyar...
Ayaly jan edyar: dosy trubkany galdyryp(sesini ayalyn sesine
menzedip): abonentin telefony ochurilendir yada
ol bir yerlerde ichip otyrandyr..
Ank tank bolan ayaly tazeden jan edyar
Dosy tazeden: abonentin telefony ochurilendir
yada ol bir yerlerde ichip otyrandyr.... Gije adamsy oye gelende eli tayakly ayaly
onunden chykyp : hey yer yuwdan meyt senin
yerde yatan alkashdygyny oba bilyardi indi ol
altyn asyrda ishleyan gelinlerem bilyarmi diyip
gygyryanmysh)

bir gun bir dayza iti b.n autobusa munjek
bolupdyr , itinin ady emjek eken ...dayza
$ofyerdan sorapdyr : $ofyor autobusa emjek b.n
bile munsem bolyarmy? $ofyor: howa gelneje
bolyar.. Bizem autobusa munenimizde onymyzy
öyde goyup gaydamyzak

yany durmush guran oglan gelnin ilkinji gijede
gurle6en zatlary...
↲ oglan: wahhay , ahyr du$ùmde gören zatlarym
hakyky boljagow
gelin:menden ayryl6jakmy ?
Oglan: yook! , bu sözleri indi gaytalama!
Gelin: Meni söýýarmin?
Oglan: elbetde. Gelin:meni izmenyat etme pikirinde barmy?
Oglan: elbetde yok!
Gelin: bor meni ogsharmyn?
Oglan:howa hem yuzune hem gözune
gelin: birgun meni urjakmy?
Oglan:hichwagt ! Men olar yaly erkeklerden dal! Gelin:sana janym tenim b.n ynansam bolarmy?
Oglan:howa
gelin: ezizim.

bir ýyl ge4yar we yene 6olbir sozler ýöne
tersine (a6akdan yokary okap görun)

Iki sany aç student çilim çekýäler.
-Eşidýäňmi, bir ýerden-ä çişligiň ysy
gelýär?
-Samsyk!!! Çilimiň ujundaky siňegi aýyr.

irden nahar iýip bilemok, çünki seni ýatlaýan.günartan nahar iýip
bilemok çünki seni ýatlaýan.gije nahar iýip bilemok, sebäbi sen hakda
pikir etýän. gije ýatyp bilemok, çünki men aç! )))))

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » SYegenbayew » Gülki uzak ýaşa sebap » Degişmejik