Parasatly sözler ýygyndysy

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Hemmelere söýülip, özüñem hiç kimi söýmän ýaşasañ! Juda keýp eken!

Käbir zatlary bilibem bilmezlige salmak juda gyzykladyr öýütýärdim. EMMA HEMME ZADY BILibem bilmezlige salmak ondanam gyzyklyk ekenGadym zamanlarda bir alym ýa$apdyr diýýä Juda akylly deñsiz taýsyzmy$yn diýýä günleriñ birinde mundan bir ýa$ ýigit sorapdyr diýýä, Allanyñ hi bendesi ýigidi gyzy hiç söýmäni söýülmäni ýalñyz gezip bilýämi diýip, alym jogap beripdir diýýär
bular adam bolmagy mümkin däl sebäbi Allatagalla bendesine söýmek söýülmek üçin kalp diýen deñsiz taýsyz görüp bolmaýan diñe duýup bolýan zady hödür eden diýipdir

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » SYegenbayew » SÝEGENBAÝEW eserleri » Parasatly sözler ýygyndysy