11 ýyllyk okuwdaky 2 ýyllyk gullukdaky häsiýetimiň sebäbi

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

11 ýyllyk okuwda we 2 ýyllyk gullukda dakan nikaplarmyñ sebäbi!

Köp adamlar oýlanýandyr
Soramagada belki gynalýandyr
Näme munça wagt gezdi nikapda
Çekeni kynçylyk her güni güzapda

Jogap berjek şunça sabyrdan soñ
Aslynda bulam bir atakadyr bilseñ
Kimleriñ kimdigini bilmeklik üçin
Görüpleri taşlap wepala ýetmeklik üçin

Ýegenbaýew Saparmyrat

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » SYegenbayew » SÝEGENBAÝEW eserleri » 11 ýyllyk okuwdaky 2 ýyllyk gullukdaky häsiýetimiň sebäbi