Zähmet

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Zähmet

Iki goňşy ýaşapdyr birisi baý
Ikinjä zähmetde tapylmandyr taý
Ýaňkyň baýy mer-merden salypdyr jaý
Zähmetkeş goňşam edipdir hereket

Mer-merli jaýy bilmese-de salyp
El zähmeti bilen kraskalar çalyp
Jübi göterdiginden haly ýazyp
Şeýdip ýuwaşdan edipdir hereket

Şatlyk zähmetkeşiň hakyky ady
Hanbaý eken baýyň hakyky ady
Tutundylar ýagşy ýaman myrady
Dogra we egrä edipdir hereket

Şatlyk öwredipdir ussaçylygy
Baý bolsa öwredip ýaman gylygy
Şeýdip oglanlaň geçip juwanlygy
Atasyz nana edipdir hereket

Garyp ogly ulanyp ussalygyn
Kynçlyk görmandir bu pany durmuşda
Baý ogly ulumsylykdan başgasyn
Bilmäni görüp azar her bir işde

Hekaýam şeýlelikde tamam boldy
Düşünjeliler şuny anyk bildi
Bu rehimsiz pany dünýäde pul däl
Halal zähmet kynçylyklary ýeňdi

Ýegenbaýew Saparmyrat

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » SYegenbayew » SÝEGENBAÝEW eserleri » Zähmet